Lượt xem: 14253

Cung cấp cho bạn API Key indexification 

Bạn có thể sử dụng để tích hợp với các phần mềm SEO như: GSA Search Engine RankerSenukeScrapeBox ...hoặc vào website cung cấp dịch vụ của bạn

Giá: 50K/ 2 tháng sử dụng (giá gốc $17/tháng)

Nhận API liên hệ: 0934225077

Sử dụng API Key indexification với GSA

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây: http://indexification.com/developerapi.php

CODE EXAMPLES

PHP

<?php
$apikey='YOUR_API_KEY_HERE';

// build the POST query string
$qstring='apikey='.$apikey.'&remaininglimit=1';

// Do the API Request using CURL functions
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch,CURLOPT_POST,1);
curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,'http://www.indexification.com/api.php');
curl_setopt($ch,CURLOPT_HEADER,0);
curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
curl_setopt($ch,CURLOPT_TIMEOUT,40);
curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS,$qstring);
$response=curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $response;
?>

VB.NET 

 

Dim Apikey As String = "YOUR_API_KEY_HERE"
Dim Campaign As String = "CAMPAIGN_NAME_HERE"
Dim Urls() As List(Of String) = {"http://www.site1.com","http://www.site2.com/"}

Dim Qstring As String = "apikey=" & UrlEncode(Apikey) & "&campaign=" & UrlEncode(Campaign) & "&urls=" & UrlEncode(Join(Urls.ToArray, "|"))

Try
   Dim wb As WebClient = New WebClient
   wb.Proxy = Nothing
   wb.UploadString("http://www.indexification.com/api.php", "POST", Qstring)
   Catch ex As WebException
End Try

 C++ using Web Client

string Apikey = "YOUR_API_KEY_HERE";
string Campaign = "CAMPAIGN_NAME_HERE";
List[] Urls = {
"http://www.site1.com",
"http://www.site2.com/"
};

string Qstring = "apikey=" + UrlEncode(Apikey) + "&campaign=" + UrlEncode(Campaign) + "&urls=" + UrlEncode(Strings.Join(Urls.ToArray, "|"));

try {
WebClient wb = new WebClient();
wb.Proxy = null;
wb.UploadString("http://www.indexification.com/api.php", "POST", Qstring);
} catch (WebException ex) {
}

 

Bản in

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Số sản phẩm : 0
Thành tiền : VND
Xem giỏ hàng

Đang truy cập: 254
Trong ngày: 640
Trong tuần: 2041
Lượt truy cập: 57119978

Tri Hoàng

vote tên Tri Hoang dùm vs ạ e cảm ơn https://www.facebook.com/groups/1718915041641383/posts/1769846436548243

 

Trí Khan 0774171109

https://www.hutech.edu.vn/cuocthiaolop/thi-sinh/thong-tin-11a4-thpt-tra-on-95071287

 

0917009142

Mình mua gmaik

 

zalo 0967091916

tôi muốn mua gmail trên 1 tháng

 

Toàn

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=597158514876347&id=100037466100273

 

Toàn

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=597158514876347&id=100037466100273

 
Xem toàn bộ

Từ khóa
Danh mục